Shop

Home Pendidikan Pembelajaran Terpadu; Konsep dan Penerapannya

Pembelajaran Terpadu; Konsep dan Penerapannya

Rp 49,800

Category:

Description

Pembelajaran terpadu merupakan materi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pola pembelajaran terpadu. Dalam buku ini dipaparkan hakekat pembelajaran terpadu, landasan pembelajaran terpadu, manfaat pembelajaran terpadu, model-model pembelajaran terpadu, prosedur pengembangan pembelajaran terpadu, implikasi pembelajaran terpadu.

X